My Webblog: https://wiwonder.com/read-blog/27633 https://www.katkoute.com/social/read-blog/77095_besiktas-termal-kamera-ile-su-kacagi-tespiti.html https://www.palscity.com/read-blog/186527 https://axisflare.com/read-blog/99200_besiktas-su-kacagi-tespiti.html https://kemetium.com/read-blog/28272 https://midiario.com.mx/read-blog/36471 https://connectgalaxy.com/read-blog/13088 https://www.exoltech.us/blogs/125031/Be%C5%9Fikta%C5%9F-Su-Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-Tespiti https://www.myidsocial.com/read-blog/10220 https://kansabook.com/read-blog/104471 https://scrolllink.com/read-blog/70719 https://tokemonkey.com/read-blog/185884 https://talkotive.com/read-blog/88802 https://talkitter.com/read-blog/110584 https://menagerie.media/index.php?link1=read-blog&id=28555 https://www.merexpression.com/read-blog/118319 https://bicycle.one/read-blog/39418 https://www.mixinpeople.co.za/read-blog/22958 https://www.hockeynhlforum.com/read-blog/20736 https://syst-www.scrolllink.com//read-blog/7481 https://www.mymeetbook.com/read-blog/31705 https://wineart24.com/read-blog/56148 https://www.poemsbook.net/blogs/38234/Be%C5%9Fikta%C5%9F-Su-Ka%C3%A7a%C4%9F%C4%B1-Tespiti https://chatterchat.com/read-blog/52442 https://yietnam.com/read-blog/81814 https://jejaringsosial.com/read-blog/16002 https://thelittlenet.com/read-blog/24994 https://bib.az/read-blog/54404 https://jointcorners.com/read-blog/22403 https://www.dizalty.com/read-blog/34186 https://blacksocially.com/read-blog/149358 https://social.deospace.com/read-blog/11671 http://www.barberlife.com/read-blog/169217 https://www.rugbynflforum.com/read-blog/9823

Två kvinnor – Två åländska perspektiv

Sommaren 2009 hade jag och Anette Gustavsson en gemensam utställning här på Pellas vind. Vårt utställningsnamn var – 2 Kvinnor 2 Åländska perspektiv.

Mitt formspråk är i huvudsak abstrakt men till denna utställning ville jag göra något mer föreställande. Då min man har sitt ursprung här på Åland och med släkt som varit med och byggt upp och verkat under den åländska seglationen så fick detta bli mitt perspektiv. Jag ville också hylla Freya Darby som driver skeppargården Pellas och dess verksamhet på ett lysande sätt. Då Freyas pappas var kapten på det magnifika skeppet Herzegoin Cecilie så valde jag det som grund. Freyas mamma har även skrivit en bok om skeppet ”Hertiginnans sista resa”.

De åländska skeppen har bidragit till att bygga upp den åländska särställningen både vad gäller ekonomi och ålänningens självbild/självkänsla. Samtidigt har skeppen också inneburit mycket vedermödor och tragedier.

I mitt verk har jag valt att illustrera 81 åländska skepp som var och en har en egen historia med både framgångar och tragedier. De har alla varit en viktig del i att bygga upp Åland till vad det är idag. De tomma rutorna står för det tomrum som skeppen och dess sjömän bringade hemmen med oro och lång tid av frånvaro från de sjöfarande männen.

I toppen av verket finns de tidiga skeppen, skonerter och skonare. Dessa seglade under den sk Bondeseglationen. Längre ner i verket framträder de tre- och fyrmastade barkarna som kanske mer än någon annan typ av skepp illustrerar den Åländska sjöfartens storhetstid.

Tillsammans avbildar var och ett av skeppen det kanske vackraste skeppet av dem alla, Herzegoin Cecilie.

Konstverket har också ett pedagogiskt perspektiv. Alla skepp som är broderade i skeppet är tagna ur Georg Kåhres bok ”Den åländska segelsjöfartens historia”. Man kan välja ett av skeppen i konstverket och titta i foldern nedan och se på vilken sida i boken man kan läsa om just det skeppet.

 Anna Segelman
Hinders Flaka, 2014-08-03

”81 skepp har lagt till vid Pellas skeppargård” skrev Ålandstidningen den 7 juni efter att ha besökt utställningen ”Två kvinnor – Två åländska perspektiv”.